Kontakt

Ledarskap

LEDARSKAP FÖR LEDARE OCH MEDARBETARE

Att leda är en väg för att uppnå mål, utföra mätbara prestationer och nå mätbara resultat. Vi tillhandahåller konkreta verktyg som är enkla att använda för att påverka och motivera dig själv eller andra. Idag lever vi i en snabbt föränderlig värld som medför nya förutsättningar för alla som är yrkesverksamma, det ställer också nya krav på ledarskapet. Förändringstakten är hög och förändringar kommer från oväntade håll. Det i sin tur gör att det behövs stor flexibilitet både hos ledare och medarbetare för att anpassa sig efter nya förutsättningar. 
Med hjälp av kommunikationsverktyg, utbildning, handledning, grupp- och individcoaching arbetar vi också med följande områden:

  • Ledarskap, Medarbetarskap, Självledarskap – hur leder jag mig själv för att leda andra
  • Friskt ledarskap lönar sig
  • Konflikter handlar om olika personligheter och värderingar. Hur kan vi mötas?
  • Feedback, ge och ta emot. 
  • Att nå uppställda mål – Nuläge – Önskat läge, för individ och organisation
  • Visionsstyrning och värderingsstrategi

Vi skräddarsyr koncept utifrån era behov – Från vision till praktiska planer. Begär offert.

Kontakta mig