Kontakt

Företagsutbildningar

FÖRETAGSUTBILDNINGAR/WORKSHOPS

Kommunikation för bättre resultat
Du lär dig kommunicera för ömsesidig förståelse och skapa förtroende och goda relationer. Vi arbetar med konkreta verktyg som Kommunikationsmodeller, hur vi tar in och filtrerar information, kroppsspråkets betydelse m.m.

Resultat och vision
Visioner skapar framtiden.
Här arbetar vi med att skapa och formulera en lockande vision och ett tydligt resultat kring det som ska uppnås. Genom att arbeta från vision till praktiska planer ökar förståelsen för uppdraget. Du lär dig förmedla vision, mål och uppdrag tydligare och får medarbetarna att känna sig motiverade och engagerade och bli ett sammansvetsat team.

Problemlösning, utveckling & förändring
Fungerar inte arbetet i gruppen så bra som du skulle vilja? Finns det uttalade eller outtalade konflikter? Är kulturen uppmuntrande och stärkande eller är det en kultur som begränsar och försvagar? Vi arbetar med konkreta verktyg, teoretiskt och praktiskt för att skapa ett sammansvetsat team där alla kan påverka och utveckla kulturen medvetet så den blir stödjande för medarbetare och verksamhet

Kontakta mig för upplägg och offert!

Kontakta mig