Kontakt

Coaching med NLP

I coaching använder jag NLP som en av de kraftfullaste förändringsmetoderna som finns. För att förändra attityder och beteende hjälper inte alltid viljestyrka. Istället behöver vi ändra våra inre bilder, tankar, känslor, och se nya perspektiv. 

NLPs verktygslåda innehåller många tekniker och modeller för att stärka det personliga ledarskapet och självkänslan så att du kan påverka ditt liv i positiv riktning.

Vad är coaching med NLP- Neuro Lingvistisk Programmering?

NLP är en samling kraftfulla tekniker för personlig utveckling och kommunikation på alla nivåer. Dessa verktyg möjliggör snabba och bestående förändringar. NLP har idag stor spridning över hela världen, vi kan med hjälp av NLP välja vårt sinnestillstånd och sätta våra egna mål. Metoderna är modellerade från framgångsrika terapeuter, ledare, idrottsmän/kvinnor, talare, konstnärer med flera för att skapa de bästa metoderna för att bli mer motiverad, handlingskraftig, kreativ och avslappnad.

Neuro 

Hur hjärnan och våra sinnen får och lagrar information och hur informationen sen bearbetas och filtreras. Genom att använda NLP kan du lättare hantera dina inre föreställningar och styra dina tankar så du kan…

- Ändra dina uppfattningar om situationer och människor
- Påverka reaktioner, dina och andras
- Skapa den framtid du vill ha
- Bygga de relationer du vill ha 

Lingvistisk 

Hur vi använder språket och orden och hur det påverkar oss. Genom att lära dig att kommunicera och behärska språket kan du…

- Förmedla det du verkligen vill säga och bli förstådd
- Kommunicera på ett fängslande och övertygande sätt
- Förbättra kvaliteten på den information du utbyter med andra

Programmering 

Är hur vi formar vårt beteende och våra vanor. Det är en kombination av hur vi tänker, våra värderingar och föreställningar. När du lärt dig uppfatta dina egna och omgivningens strategier kan du också förändra det du vill förändra och uppnå de resultat du vill uppnå. Du kan använda NLP för att..

- Förbättra hälsan
- Kommunicera för att verkligen nå fram och förbättra dina relstioner
- Förändra ett beteende
- Utveckla ditt ledarskap
- Bli en bättre försäljare, partner, förälder
- Förbättra undervisning  Gå ner i vikt

…eller något annat som du vill förändra eller uppnå

Vad skulle det innebära för dig om du kunde påverka ditt liv i positiv riktning?

Kontakta mig