Kontakt

Coaching

Coaching för ledare, medarbetare och team

INDIVIDUELL COACHING
För dig som …

  • är ledare och behöver stöd i ditt ledarskap, din kommunikation
  • behöver ett oberoende bollplank
  • vill ha stöd i att förbättra hälsan, öka motivationen till ett hälsosammare liv
  • vill hitta balans mellan yrkes- och privatliv och minska stressen

Ibland behöver vi hjälp att se nya möjligheter och få nya perspektiv både privat och i yrkeslivet. Eller stöd att ta sig ifrån ett problem eller en situation. Oavsett var du befinner dig just nu kan du med hjälp av coaching ta dig dit du vill nå. Du får hjälp till ökade valmöjligheter och att tydliggöra mål, att fokusera på dem samt hitta den enklaste vägen dit. Dina invanda tankemönster utmanas och du får nya perspektiv vilket skapar medvetenhet och omsätter insikter till handling. Coachen ger dig stöd och den struktur som behövs för att du ska kunna fatta viktiga beslut.

COACHING FÖR LEDARE, MEDARBETARE OCH TEAM
När du behöver ett oberoende bollplank, stöd i din kommunikation eller utvecklig av arbetsteamet. Coaching är ett effektivt och kraftfull metod inom ledarskap och personlig utveckling. Det är också ett av det mest kostnadseffektiva och fokuserade sättet att utveckla människor. Det är en strategi och ett förhållningssätt som baserar sig på ett personligt ansvar för den egna framgången. Coachen har verktygen som hjälper individen/ teamet att nå sina mål.  

”En coach är inte expert på ditt område utan på att föra dig bortom och utanför dina egna begränsningar och kunskaper till DIN maximala nivå ”

Välj mellan våra coachingpaket
Individuella paket 
10 tillfällen under tre månader. 
5 tillfällen 
3 tillfällen

Du bestämmer om vi ska träffas eller om du vill ha coaching på Skype

Läs mer om hur coaching kan hjälpa dig som privatperson.

Kontakta mig för upplägg och offert!

Kontakta mig